Miks just "Musta Veenuse Ordu"?

 • Peamiselt seepärast, et avalikul nimepakkumisel ja salajasel hääletamisel MVO asutamiskoosolekul sai just see nimi kõige enam poolthääli. Pealegi sobib nii 'must', 'veenus' kui ka 'ordu' igati teemadega, millega me tegeleme. Ehk siis 'must' kui pimedama, varjatuma poole esindaja; 'Veenus' kui Koidutäht, Lucifer (mitte kui negriidse rassi iluideaal "Must Veenus"!); 'ordu' kui religioossete aga ka ilmalike (filosoofiliste) suunitlustega inimeste ühendus. Praeguseks hetkeks on sel nimel juba piisav ajalugu, inerts ja energia, et selle muutmine ei tuleks kõne allagi, pealegi jääb ta järamiseks jalgu vaid võõrastele, mitte meile endile.

Kas te ohverdate lapsi, tapate inimesi (ka neid, kes teie sektist välja tahavad saada), rüüstate haudasid, põletate kirikuid ja...

 • Ei, me ei tee mainitud tegusid, nii pettumustvalmistav kui see ka poleks mõne ründava ja/või anti-satanistlikult meelestatud isiku jaoks. Väga võimalik, et mõne satanisti lapsepõlvest või mürsikueast võib väikese patukese leida, kuid ametlikud andmed puuduvad nii meil kui ka ilmselt ametnikel. Vastasel juhul oleks selline isik kompromiteeriva materialina koheselt suure kella külge riputatud.
  Ja "MVO"-st väljaastumise koha pealt: meil ei ole õigust (ei juriidilist ega moraalset) kellelegi öelda, et tal puudub õigus teha valikuid, mis meie teiste arusaamadega ei ühti. On absurdne öelda inimesele, et kui sa neid teed, siis me karistame sind (stereotüüpselt)! Senised lahkujad on kõik hea tervise juures, ega suhtu nad peale lahkumisavaldust enamuses ka MVO'sse halvasti. Samas, kui minnakse sügavalt vastuollu MVO reeglite või kogu juhatusega, siis järgneb sellele nimekirjast välja arvamine. Me ei saa vastutada inimese eest, kes ei allu meie vähestele ettekirjutustele!

Kas MVO tegeleb otseselt vaimudega/deemonitega?

 • Ei. MVO on üles ehitatud erinevaid arusaamu ja suundi esindavate satanistide poolt ning ehkki nii mõnigi on "vaimumaailma" suhtes pigem jaataval kui eitaval seisukohal, on MVO ainsaks "ametlikuks" siserituaaliks tasakaalustatuse huvides üksnes initseerimisrituaal, mis kujutab endast sümboolset uuestisündi satanistina. Privaatsed rituaalid, mida viivad läbi MVO preester/preestrinna, on konfidentsiaalsed, ega kuulu avalikustamisele ega arutlemisele. Küsimuste puhul palun pöörduda otse preestri poole.

Mis on satanistlik vabadus?

 • Satanistlik vabadus on tegutseda või rääkida ilma füüsiliste/moraalsete piiranguteta, kuid olles seejuures võimeline ja kohustatud 100% ulatuses oma tegude eest vastutama ja libastumise korral vastuvaidlemata alluma karistusele. Moraalne külg tähendab siinkohal vabadust mõelda ja omada ükskõik milliseid seisukohti, olgu need teisele isikule või ühiskonnale tervikuna nii vastuvõetamatud kui tahes.

Minus on tekkinud huvi MVO, kui sellise vastu, kuid ma ei suuda päris täpselt aduda, mida mulle liitumine annab; mis see MVO tegelikult endast kujutab?

 • MVO ei taga oma liikmetele mitte mingisugust rahalist ega materiaalset tulu, selles mõttes ei anna ta kellelegi midagi. Asjale tuleks läheneda eelkõige selle nurga alt, et kogu see satanistlik missioon on peamiselt vaid satanistliku ellusuhtumise kandja, mille liikmed ei üritagi kellelegi oma tõekspidamisi meeleheitlikult selgitada, ega midagi oma usu/põhimõtetega seonduvat peale suruda või domineerivana esitleda. See on kogukond inimesi, kellel pole just liiga oluline oma olemuse varjamine ning kes leiavad, et satanism peab olema sama legaalne ja aktsepteeritav, kui ükskõik milline teine usk. Seejuures omades elemente, mida tavalistes religioonides absoluutselt ei ole, kuivõrd satanism turgutab näiteks inimest kummardama iseennast ja mitte midagi ega kedagi väljaspool oma keha ja isiksust. Saatana Kirikus USA´s on näiteks palju liikmeid, kes avaldavad oma liikmestaatusega mitte midagi muud peale austuse organisatsiooni vastu, mis peegeldab nende endi seisukohti avalikul tasandil, jäädes ise seejuures nö. mitte-aktiivseteks ja varjatuteks. Puhas austus ja solidaarsus. Seejuures ei otsi nad isegi teiste liikmetega mingisugustki kontakti ja jäävad oma tegudes ning ütlemistes täiesti sõltumatuks.

Soovin liituda MVO, kui avalikult ja uhkelt oma eksistentsi kuulutavate satanistide grupiga. Millised on minu õigused ja kohustused, mis liikmestaatusega kaasnevad?

 • MVO täisliikmeks saavad inimesed vanuses 21 eluaastat. Nooremad võivad alates 18ndast eluaastast küll organisatsiooniga liituda, kuid jäävad seejuures kuni 21a. saamiseni noorliikme staatusesse. Õigused ja kohustused jätame "turvalisuse" huvides pigem liikmete eneste teada, kuid paari nüanssi võib mainida. Esiteks kohustus maksta liikmemaksu nagu teevad seda teised, kohustus aktsepteerida põhikirja ning juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid. Kohustus vältida igasugust tegevust, mis võib viia MVO kui Eesti ainsa avaliku satanistliku organisatsiooni kompromiteerimiseni juriidilisel, kriminaalsel või laiemas skaalas sotsiaalsel tasandil. Õiguseid on vähe (lihtliikme tasandil vähemalt, et oleks kuhu suunas pürgida), nii et need selguvad peale ankeedile positiivse vastukaja saamist. MVO leiab, et "käsi pikalt ees"-isikutesse ei ole eriti mõtekas toetavalt ja mõistvalt suhtuda.

Miks tundub ,et MVO jutukas iga tundmatu isiku esitatud küsimuse suhtes ollakse vaenulik?

 • Tunded on subjektiivsed. Samamoodi nagu moderaatorid ei saa käituda eraõpetajatena, kes tegelevad ühe õpilasega korraga, ei saa neilt ka nõuda, et nad oleks ühepärase mõtlemise ja suhtumisega. Samale mõjutajale võivad inimesed erinevalt reageerida, kes on emotsionaalsem, kes mitte. Soovituslikult peaks esmakordsel külaskäigul ennast tutvustama ja kui küsijaid on, siis VIISAKALT vastama. See tagab üsna kindlalt ka viisaka suhtumise. Järsemalt reageeritakse vaid ülbe, arrogantse, ründava või labase käitumise korral.

Kas satanist peaks ntx pentagrammi, kui ususümbolit varjama või siis mitte?

 • Eks seda otsustab iga kandja ise, kas ta hoiab seda tükikest metalli ihu ligi, näitab seda meelega kohast ja olukorrast hoolimata kõigile või ei hooli üldse kas ja kus tal see hetkel on, särgi peal või särgi all. MVO logo näiteks esindab uhkust olla see, kes sa oled, satanist siis, ning selle avalik kandmine on täiesti loogiline. Sa ei saa rääkida uhkusest ja julgelt enese tunnistamisest, kui kipud väliste mõjutuste survel selle vabaduse ja usu sümbolit varjama. Eks muidugi mõned inimesed võivad nüüd tulla jutuga, et käituvad vastavalt olukorrale, vastavalt sellele, kuidas neile endile kasulikum on, kuid see haiseb siiski nõrkuse ja selgrootuse järgi. Meil sellist käitumist ei aktsepteerita.

Mida arvate Eesti noorte seas kulutulena levivast satanismihuvist?

 • Kas seal väljas on mingi kulutuli kusagil? Näeme seal vaid hordidena rate.ee tasemel arutlusi, mille aluspõhjaks on enamasti üks-kaks meediamulli ja soov olla "ma olen küll väike aga eluohtlik"-imidziga tiinekas. Pullisitt! (Seekord vabandame selle paari kolme protsendi ees, kes säilitavad huvi satanismi vastu ka 10a. möödudes, kõik ülejäänud võiks oma ajutise huvi pigem kuhugi mujale, kuhugi sotsiaalsesse või tehnoloogilisse (motosport) või loomingulisse kanalisse suunata.)

Kuidas defineerida satanismi võimalikult lühidalt, arusaadavalt ja kokkuvõtvalt?

 • Satanism on filosoofia ja/või religioon, mis seab ülimaks Inimese enda koos tema loomulike instinktide, ihade ja tahtega.

Kas satanistiks saab hakata "kohe niisama", ilma et sa peaksid kuuluma kuskile ordusse (jms.), kui sa tunned, et jah, see on minu jaoks õige usk, et just selline ma tõelisuses olengi?

 • Öeldakse, et usk tuleb uskuja juurde, mitte uskuja usu juurde, niisiis oleks äärmiselt naiivne arvata, et mõne organisatsiooni, koguduse või templiga liitumine kellestki suuremat uskujat või kõvemat meest teeb. Meielaadsete organisatsioonide eesmärk on siiski ennekõike pakkuda inimesele mõttekaaslasi ja misiganes sorti tuge. Ühesõnaga - sõpru, informatsiooni, ühistegevust. Samuti ka teadmist ja tunnet, et ollakse maailmale ja eelkõige iseendale avalikult tunnistanud oma olemust ning vastumeelsust selle salgamise ja varjamise suhtes. Enamus sataniste ei kuulu ühtegi satanistlikusse ühendusse ja eelistavad selle asemel edukalt omapäi hakkama saada, seega on satanism üks detsentraliseeritumaid religioone maailmas.

Kui lähedalt seotud olete skinheadidega ja kuidas suhtuvad satanistid üldiselt erinevatesse rassidesse?

 • Me ei olegi seotud. Ei tea, et mõni liige skinhead oleks, kuigi põliseid maamehelikke rassiste on küll mõni. Sedagi tänu meedia ja ühiskonna poolt peale surutud positiivsusnõudele. Satanism ei tee rassidel vahet, aga kui satanist soovib olla rassist, siis ka see pole keelatud. Samas tuletagem meelde, et satanism lähtub inimese reaalsest olemusest, mitte sellest, milline ta välja näeb või kuhu sotsiaalsesse kasti kuulub! Seega on tõenäolisem pigem konflikt satanisti ja skinheadŽi vahel, mida on globaalne kogemus ka siin-seal tõestanud. Satanist põlgab igasugust madalalaubalist suhtumist, kus tegevus põhineb põhjendamata eeldustel, stereotüüpsusel ja alateadlikul hirmul, vihkamisel. Isegi kui sul on üks-kaks halba kogemust teise rassi või sotsiaalsesse gruppi kuuluva inimesega, ei anna see sulle MITTE MINGIT õigust laiendada negatiivset suhtumist kõikidele samasugustele/sarnastele isikutele! Ka ei poolda satanism laiskusest/mugavusest tingitud protektsionismi, mis nõuab, et eelistada tuleb "omasid", isegi kui "teised" on effektiivsemad. Kui inimene käitub parasiidina, tuleb teda ka parasiidina kohelda. Ja kui konkreetne neeger käitub loodrina, siis tuleb teda loodrina ka "käidelda", hoolimata vähimatki sotsiaalsetest põhjendamatutest nõuetest temasse hästi suhtuda. Vt. satanistlik vabadus. Satanistil pole mingi vaev irvitada nii neonatsi kui tolle põlgus-,vihaobjekti üle. Kõik oleneb konkreetsetest isenditest.

Miks käituvad satanistid nii aralt ja võtavad omale mingid nii nõmedad pseudonüümid? Kardavad peksa saada vä?

 • Kas pseudonüümide kasutamine on midagi ebanormaalset ja argusele viitavat? Sel juhul peaks olema 95% internetist, kui mitte rohkem, arguse ja nõmeduse poolt laastatud. Mis ühele meeldib, ei pruugi teisele üldse peale minna, kuid inimese isiklike valikute taustal on teiste arvamus nüüd küll viimane, mille pärast muretseda.
  Peksasaamisega on lugu nii, et sellega tegeleme siis, kui mõni julgustuseks nina täis võtnud tatikas kambaga ühel hetkel väga üheselt mõistetavate kavatsustega meie elu, tervise, perekonna või vara vastu tegutsema kipub. Eks siis näi kes ja kas.

Miks ma peaks liikmemaksu maksma? Kust ma tean, et see pole "kadunud raha"?

 • Liikmemaks on täiesti tavaline ja normaalne alustala igas korralikumas organisatsioonis, klubis, ühenduses... Samuti toimib see väga konkreetse filtrina inimeste puhul, kellel on kalduvus võtta, mitte anda. "MVO" ei ole heategevuslik org. Ning liikmemaksust ja ühekordsetest annetustest moodustuv kapital on meie eksistentsi jaoks täiesti hädavajalik, kuivõrd just sealt võtame me oma rahad, millega maksta kinni ürituste söögid/joogid, olengukohtade reserveerimised, samuti raamatud, mis antakse välja "MVO" sildi all, ning ühekordsed väljaminekud näiteks "MVO" sümboolikaga embleemide, kleepsude, ehete näol. See raha ei kao musta auku, st. kellegi isiklikku põhjatusse taskusse!

Soovin saada satanistiks. Kas seega muutuvad rituaalid ja ohverdamised mu jaoks kohustuslikuks?

 • Ei muutu. MVO rituaalidest on liikmetele näiteks 100% kohustuslik üksnes initseerimisrituaal, millega inimene "sünnib ümber". Vaba inimene käib oma südame ja mõistuse järgi (satanist ehk isegi rohkem viimase). Ehkki ei ole midagi üllatavat selles, kui satanist sooritab iga päev rituaale ja ka ohverdab. Ohverdamine on muuseas laiem mõiste, kui selle ühiskondlik tüüparusaam võimaldab. Ohvriks saab tuua näiteks oma energiat. Ja rituaaliks võib ka nimetada teismelise tüdruku tegevust, kui ta oma iidoli pildi ümbruse on altari moodi kujundanud ja seal näiteks viirukit põletab ja "mediteerib". Pealegi ei kujuta väga ette, et filosoofiline või sümbolistlik satanist hakkaks ühtäkki kedagi ohverdama. Samuti välistab ohverdamise vähemalt MVO puhul LaVey kirja pandud reeglistik. Näiteks: Laps on püha! ja Tapa loomi vaid söögiks või enesekaitseks!

Miks on kujunenud satanistidest säärane halb arvamus ühiskonnas?

 • Sest see müüb. Satanist, kes näeb välja, kui tavaline reakodanik ning järgib seaduseid vaat et täpsemalt kui mõni suvaline härrasmees tänavalt, ei paku huvi ei meediale, ega teistele kodanikele. Aga ka seepärast, et mõned ebastabiilsed ja teatud eluetappi läbivad inimesed sildistavad ennast satanisti nimetusega. Mis aga selle etapi möödudes unustatakse ja ehk ka maha salatakse. Ja ehk sellepärast, et mõned inimesed lihtsalt haibivad näiteks nn. gooti satanismi süngust ja levitavad, laiendavad seda kogu usundile. Gooti satanismiks kutsutakse siis just seda nähtust, mida Hollywood "satanismi" sildi all maailma müüb ja mis on tugevalt mõjutatud kristlaste arusaamadest ja definitsioonidest satanismi ja satanistide suhtes. MVO on vägagi huvitatud identifitseerimisest isikute suhtes, kes sooritavad satanismi sildi all kriminaalseid tegusid kalmistutes, kabelites või mujal...

Kuidas suhtuvad satanistid teistesse religioonidesse ja nende järgijatesse?

 • Olenevalt religioonist kogu võimaliku suhtumise skaala ulatuses.

Minu arust on normaalne, kui te panete naisi ja teete seksorgiaid! Ja minu arust olete haledad peded, kui ei oska kakelda ja mingi internetis kõva juttu pasandate! Või mis?!!!

 • Tänan selle õnnetu küsimärgi eest. Tundub, et inimesed ei loe... Tundub, et inimesed ei tunne huvi... Tundub et inimesed ei tea üldse, mida huvi tundmine tähendab. Vastasel juhul jääks sellised küsimused tulemata. Paljudele teistele sedasorti tegelastele väikeseks teadmiseks: satanistid on isiksused, mitte ühe puuga löödud (metafoor, mitte võtta sõna-sõnalt eks), seega ei saa paika panna mingeid ülikarme reegleid, mida teades võib kohe väita, et vot nüüd tean ma milline üks tõeline satanist on ja sellest kõrvalekaldujad on haledad wannabe'd. Kes soovib seksorgiaid, küll see ka oma ihadele lahenduse leiab, see ongi satanismi juures hea, et sedasorti käitumine ei ole taunitav. Üleüldse ei ole taunitav miski, mis on seadusega kooskõlas, ega ole kriminaalne või haldusõigusrikkumine või muu a la.
  Pedejutu poole pealt: Võimalik, et hoopis küsijal endal on ühel või teisel põhjusel selleteemalised kompleksid.

Kas satanistid kuulavad metal muusikat?

 • Jah ja ei. Naljakas küsimus iseenesest. Olla satanist tähendab olla piiratud muusikalise arusaamisega? Ei! Satanist kuulab seda, mida iga tavaline inimene. Nimelt seda, mida tahab. Punkt.

Kas mitte-filosoofiline satanism on religioosne satanism ja kas religioosne satanism on sama mis teistlik satanism?

 • Satanism sisaldab nii ehk naa filosoofiat, mõtlemist, sellest ei pääse. "Mitte-filosoofiline" ei pruugi olla automaatselt religioosne, sest see eeldaks, et satanismil on vaid kaks alam-liiki. Teistlik satanism on kindlalt religioosne, kuid religioosne satanism ei pruugi olla teistlik. Teistliku satanisti jaoks on Saatan teadvuslik entiteet, religioosse satanisti jaoks aga võib ta olla nii konkreetne teadvuslik olend kui ka vaid sümbol ühe inimesevälise jõu tähistamiseks. Samas, kummagi jaoks ei ole Inimene ise jumal.

Kui satanistid ei ole kriminaalsed ja vägivaldsed, siis kes need inimesed on, kes ise end satanistideks nimetavad ja seadusevastase käitumisega silma paistavad?

 • Vandaalid? Kriminaalid? Niisama pätitegijad? Võib-olla isegi endised satanistid, kes ei ole asjast lõpuni aru saanud ja on oma kriminaalse aktiga minetanud võimaluse end satanistiks nimetada (aga inertsist seda ikka teevad). Üldiselt on satanistid ühed seadusekuulekamad inimesed, ning satanistlikud organisatsioonid kalduvad üsnagi meeleldi seadusesilmadega koostööd tegema. Eeskujuks kasvõi CoS.
  ps. satanist võib olla vägagi vägivaldne, kui on põhjust (tõenäoliselt lööks satanist maha inimese, kes on ta last tahtlikult vigastanud/tapnud).

Millised on Satanistlikud sümbolid ja miks neid kasutakse?

 • Konkreetne ja ülim satanistlik sümbol on pentagramm kahe tipuga üles, ühega alla. Mida sisaldab ka teine laiemalt kasutusel olev sümbol, Baphomet. Kuid satanistid kasutavad vastavalt vajadusele või soovile ka muid sümboleid. Näiteks väävli sümbol (Saatanlik Piibel lk. 25) või Wolfsangel. Sümbolite kasutamise põhjustest ja eesmärkidest saab pikalt ja põhjalikult lugeda kasvõi vikipeediast.

Kas satanist vihkab jumalat?

 • Kes tahab, see vihkab. Jumal on vaid sõna, kuni pole saadud isiklikku tunnistust tema teistsugusest olemusest. Kui see nn. Jumal, keda küsimusega ilmselt mõeldi, ei räägi oma langenud inglitega, miks peaks ta siis rääkima nn. langenud inimesega? Eriti, kui inimene ei oska enamasti kuulata... Pealegi on satanisti jaoks Jumal temas eneses. See on komplitseeritud küsimus ja sellele peaks vastama iga satanist isiklikult, sest siin ei saa absoluutselt teiste eest rääkida. Kuigi seda võib öelda, et väga paljud satanistid eitavad nii teadvusliku Jumala kui ka Saatana olemasolu. Paljud, aga mitte kõik.

Kas satanistidel on omad pühapaigad, kus nad käivad?

 • Kui on, siis on hea, kui ei ole, ei sure ka keegi ära. MVO Püha Paik on urbaniseerunud keskkonnast ja inimestest eemal privaatses kuusemetsas, mis on täiesti sobiv nii sajatamiseks kui õnnistamiseks ööpäevaringselt. Filosoofiliste satanistide jaoks on "pühadus" üldse marginaalse tähtsusega.

Miks satanistid oma olemust välimusega enamasti rõhutavad?

 • Aga kas nad ikka rõhutavad? Milles see väljendub? Ainuke, mida võiks mõne inimese arust rõhutamisena mainida, on pentagrammi või vahel koguni nn. "tagurpidi risti" vilksatamine kaelas. Ei ole olemas mingit stereotüüpset satanisti, mingit pikajuukselist alati musta kandvat ja möödada süngeid kohti kolavat, black-metal muusikat austavat tegelast, kes igal võimalikul juhul verd joob, kuu poole kriiskab ja laste ohverdamist plaanib. Tegelikkuses on asi hullem! Satanistid on teie endi seas, teie kõrval bussipingil, teie selja taga ööklubi sissepääsu juures tunglemas, teie vastas teiselpool lauda, kui te kohvikus lõunapausil cafe latte't luristate. Ja teil pole õrna aimugi, et nad seal niimoodi on ja oma igapäevast elu elavad! Meie seas on nii neid, kellest on võimatu ilma eelinfota aru saada nende satanistlikust olemusest, kui ka neid, kelle jaoks on sisemise harmoonia jaoks oluline, et välimus ja sisemus oleksid tasakaalus ning vastaksid teineteisele, mis tähendab siis enamasti musta värvi ja ühe kahe satanistliku sümboli "mittevarjamist".

Kas satanism on ajupesu noorele mõistusele?

 • Absoluutselt mitte! Sest satanism lausa nõuab, et inimene ISE mõtleks, ISE uuriks ja ISE järeldusi teeks. Paljudele inimestele, kelle jaoks on olulised sotsiaalsed süsteemid, kus inimese eest mõtleb keegi teine, mingi juhtfiguur, nende jaoks on mugav ja ohutu satanismi ajupesuks nimetada. Õnneks on see süüdistus täiesti ja totaalselt alusetu. Samas, noor mõistus on alles arenemisjärgus ja suudab ükskõik millisest sügavamast õpetusest välja lugeda väga kummalisi asju. Nagu kristlus on nii mõnelegi õigustus massimõrvaks ja halastamatuseks võib suure tahtmise korral ka satanismi puhul apsakaid juhtuda. Labiilsed inimesed on igal juhul ohtlikud, olgu nende usutunnistuseks mis tahes. Kuid satanism ise ei sisalda mingit ajupesu ja püüab hoopis selle vastu sihikindlalt võidelda.

Kas satanism mõjub vägivaldselt ja õhutab vägivallale?

 • Patsifisti jaoks on satanism kahtlematult vägivaldne, sest lausa nõuab, et ükski pahategu ei jääks karistuseta ja eitab halastust/andestust, kui see just satanistile endale kasulik pole. Saatanlikke käske 4 ja 10 võib küll vägivaldsetena tõlgendada, sest agressiivsele/vägivaldsele maailmale ei ole mõistlik alandlikult ja ennast eitava suhtumisega vastu astuda. Kuid siinkohal on mõeldud ilmselt "lihtsalt vägivalda" (põhjendamata vägivald) ning seda ei õhuta satanism küll kuidagi, eriti arvestades, et satanist on kohustatud oma tegude eest 100% vastutama ja sedasorti ebaloogiline käitumine ei oleks tervisele/tulevikule kasulik.

Kes on Satanistid ja mis neid ateistidest eristab?

 • Satanist on inimene, kes järgib satanismi kui religiooni ja/või maailmavaadet ning samas peab end ka ise satanistiks. Erinevalt ateistist ei ole satanist Jumala-kuju suhtes eitaval positsioonil ning on oma elu pannud keerlema iseenda isiku ümber, sellal kui ateist ei omasta inimeseks olemisele mingisugust sügavamat tähendust. Ateisti jaoks on religioon ja usk täiesti absurdsed kontseptsioonid, seega ateist ja filosoofiline satanist leiaksid ühise keele märkimisväärselt kiiremini kui ateist ja religioosne satanist. Viimase puhul kaldub see olema pigem võimatu.

Satanism on jumalavastane, aga piiblist ainet saanud...

 • Ilmselt on mõeldud kristlikku piiblit. Ja ainest on satanism saanud elust enesest ning eelkõige inimolemusest ja selle reaktsioonidest ümbritsevasse. Modernse satanismi tekkeloole on kristluse kohati absurdne ja elu-eitav olemus küll lisatõukejõuks olnud.

Kas siinsed küsimused on fabritseeritud, sest kohati jääb selline tunne, inimesed ei saa nii rumalad olla?!

 • Küsimused on esile kerkinud nii meie foorumis, jutukas, kui ka kokku korjatud erinevate portaalide kommentaaride seast (Kuigi kahjuks ei hiilga viimased tõepoolest oma geniaalsusega).

Kuidas Saatanale meelepärane olla?

 • Lähed Tammsaare parki, võtad end alasti, karjud kuidas Saatan sind tahab, valad end bensiiniga üle ja paned tule otsa?
  Jättes aga huumori välja: elada vitaalselt ja elu austavalt, võttes elult kõik, mis elu pakub elik austada iseennast, oma soove ja ihasid!
  Sest Saatan, see on inimese tegelik loomus, mida enamus religioone püüab hoopis alla suruda ja lämmatada.

Mis on satanistil ja saatanakummardajal vahet?

 • Satanist järgib "objekti" (idee, jõud, energia, filosoofia), sellal kui saatanakummardaja järgib "subjekti" (olend)... Satanism on "mõistuse ja loogika kool", sellal kui saatanakummardamine sisaldab endas personaliseeritud kurjust, Saatanat kes elab põrgus, olles seega tõesti kristluse "kõrvalprodukt". On veel teistlikud satanistid, kes tunnistavad teadvusliku Saatana eksistentsi, kuid ei lange oma tegudes nii madalale nagu saatanakummardajad elik ei pea õigeks satanakummardajate suhtumist/arusaama, et "(Inimeseväline) Saatan annab jõu ja väe teha kõike, mis iganes tahetakse ning vastutasuks tuleb teha KÕIKE, mis Saatan "käsib"!".

Mis on Satanistlikud rituaalid?

 • Igasugune rituaal, mida sooritavad satanistid kooskõlas satanistlike arusaamadega elik tegutseda eelkõige iseenda soovidest ja ihadest lähtuvalt. Kui vastuseks oodati midagi kohustuslike võtmesõnadega, nagu "risttee", "öö", "mustad keebid", "alasti naine"... siis peate pettuma. Sellised asjad ei ole kohustuslikud, ehkki osa neist on meeldivalt stimuleeriva olemusega.
  Satanistliku rituaali eesmärk on koondada satanisti psüühilisi ja emotsionaalseid jõudusid, avamaks tema alateadvuses peituvaid võimalusi ning sidumaks neid arhetüüpidega/energiatega, mis avalduvad interaktiivselt läbi inimteadvuse. Selleks et mõjutada ümbrust, tuleb esimene samm sooritada iseendas.

Ma vaatasin te kodukat, pole te nii kõvad mehed midagi, ma teeks iga kell enamusele teist ära.

 • See ei ole küll küsimuse vormis sõnastatud, kuid... Me teame, kes meie oleme, aga tundub et sina ei tea, kes oled sina. Tõenäoliselt oleks parim soovitus aastakest viis või kümme veel kasvada ja areneda. Ehk jätkame siis seda teemat... Juhul kui on väga vaja kokku saada ja midagi tõestada, siis avalikul territooriumil väikese iiri kohvi kõrval on ka see organiseeritav. (Kohv kraakleja kulul!)

Kuidas MVO suhtub ropendamisse, kui oma väärikuse alandamisse? Olen küll-küll kuulnud kuidas iga teine sõna on see suguelund ja too kehaosa. Enesealandamine pidi olema ju patt.

 • MVO ei pea ropendamist enese alandamiseks, vähemalt mitte alati. Küsimus puudutab tasandit, kus MVO ei leia olevat vajalik inimestele (k.a. oma liikmed) moraali- ja eetikareegleid peale suruda. Iga satanist valib ise omale käitumismalli, teostab selle ja vastutab tagajärgede eest. Me ei pea end kombluspolitseiks!

Miks ei ole Eestis veel legaliseeritud satanismi?

 • Sest MVO ei näe hetkel ressursipuudusel võimalusi selles suunas edukalt tegutseda ning esile pole kerkinud ühtegi teist organisatsiooni või kasvõi üksikisikut, kes sellist algatust ilmutaks.

 

 

Musta Veenuse Ordu  © MVO